ชุดคอมเพรสเซอร์สำเร็จรูป

High Production : Rack Compressor unit with PLC Control System (Siemens S7-1200)

เอสซีซี อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยผลิตชุดคอมเพรสเซอร์สำเร็จรูป หรือที่เรียกว่า Rack Compressor โดยนำมาออกแบบการใช้งานร่วมกับระบบออโตเมชั่น 

#ภายใต้การควบคุมการทำงานแบบระบบออโตเมชั่นหรือที่เรียกว่า PLC system ทำให้ลูกค้าประหยัดแรงงาน เวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแล เพราะเราออกแบบระบบการแสดงผลผ่านหน้าจอทัชสกรีน (Touch Screen) เมื่อเครื่องคอมเพรสเซอร์หรือกลไกการทำงานมีปัญหา ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบผ่านหน้าจอได้ทันที

#เราสามารถ design ระบบของลูกค้าให้ตรงกับความต้องการและการใช้งาน จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุด 

#มีการันตีสินค้าอย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติของสินค้า

  1. ประหยัดการใช้แรงงานหรือคนดูแลเครื่องจักร
  2. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง 
  3. สะดวกต่อการใช้งายและมีประสิทธิภาพสูง
  4. ออนไลน์ผ่าน smart phone ได้
  5. สำหรับลูกค้าที่ไม่มีความรู้ด้านเครื่องจักรก็สามารถใช้งานได้
  6. คอมเพรสเซอร์สามารถสลับการทำงานได้ ลูกค้าจึงไม่ต้อง break down เครื่องจักรนานๆ ทำให้สูญเสียรายได้